Islamic Education

Belajar Islam Daripada Rasulullah SAW

    Tadi saya hantar assignment Islamic Teacher Education Program minggu keempat. Semasa menyiapkannya, saya mendengar penjelasan Dr. Seymour Epstein bahawa dalam sekolah agama versi Yahudi, tidak wujud apa yang dinamakan sebagai ‘Jewish

Islamic Education

ITEP Week #2: Aims of Education

Task: In his writing, Gutek summarized the sub-divisions of philosophy as the following: In Sadker and Sadker, the authors looked at teacher and student centered theories: In Islamic Schools, these