Podcast Hasrizal

Ilmu Dunia dan Ilmu Akhirat: Boleh Pilih Ke?

Spread the love
https://anchor.fm/s/1e08f4a8/podcast/rss

Summary

Ilmu dunia dan ilmu akhirat tidak pernah berpisah. Dua-dua datang daripada Allah. Dunia adalah jambatan akhirat. Kita berjalan dan bukan terbang menuju akhirat. Justeru jambatan itulah cara kita sampai kepada destinasinya. Tiada akhirat tanpa dunia yang diatur mengikut aturannya sebagaimana yang Penciptanya tentukan.

Akibat pemisahan ilmu dunia vs ilmu akhirat, kita menjadi reductionist. Melihat sesuatu secara sempit hingga menyangka sama ada dunia boleh berdiri tanpa akhirat, atau pun menyangka akhirat boleh dituju dengan meminggirkan dunia.

Sekular kerana menolak ‘agama’.

Sekular kerana menolak ‘sains’.

Syariatullah dan sunnatullah yang kedua-duanya daripada Allah.

#ertiberagamayanghilang

Send in a voice message: https://anchor.fm/hasrizal/message